Бизнес историята на Интезио започна в София през 2013 г., премина за около година през Барселона и от началото на 2016 г. се установи в Пловдив.

Как започна всичко?

Йовко винаги е искал да създаде компания, която да работи в хармония с клиентите си. След много години в света на големите технологични гиганти стига до извода, че посоката, в която едрият бизнес е обречен да залита непрекъснато, е дълбоко сбъркана и безперспективна. И напук на често възнасяните днес бизнес проповедници (напр. Питър Тийл), които считат конкуренцията за надценена, а стремежът към монопол и самите монополи за най-естественият и уютен пристан на иновациите, Йовко е убеден, че тези маркери могат да бъдат единствено ориентир „как НЕ бива да се прави“ бизнес.

ИНТЕЗИО вярва в органичния растеж. Когато един клиент води следващите. Пред start-up културата препочитаме stay-up философията.

Повече