Малуеър (Malware)

Малуеър (Malware)
Photo by Michael Geiger / Unsplash

Malware е съкращение от "злонамерен софтуер" (malicious software). Това е вид компютърен софтуер, който е създаден с цел да причини вреда на компютърни системи, мрежи или потребители, без тяхното съгласие. Malware може да бъде разпространен чрез заразени уебсайтове, електронна поща, социални мрежи, USB устройства и други методи.

Типовете malware включват вируси, червеи, Троянски коне, рекламен софтуер (adware), шпионски софтуер (spyware), рансъмуери (ransomware) и други.

Вирусите се "размножават" и разпространяват, като инфектират други файлове или програми.

Червеите се разпространяват автоматично през компютърните мрежи.

Троянските коне се представят като полезни програми, но в действителност изпълняват вредни функции, като кражба на лична информация.

Рекламният софтуер показва нежелани реклами, докато шпионският софтуер следи и записва потребителската активност, което в крайна сметка може да даде достъп до чуствителна и/или ценна информация, или достъп банкови сметки и други критични системи.

Рансъмуерът пък криптира достъпа до компютъра или файловете, след което изисква откуп за възстановяването им.

Malware може да причини сериозни проблеми, като загуба на данни, намалена производителност на системата, нарушаване на поверителността и финансови загуби. Защита срещу malware включва използването на антивирусни програми, редовно актуализиране на софтуера, внимателно отваряне на прикачени файлове и линкове, както и общо осведомяване за сигурността на данните и онлайн поведението.

Свържете се със специалистите на ИНТЕЗИО, за да анализирате конкретните заплахи за Вашия бизнес и да получите предложение, за имплементирането на надеждни решения за защита.