УСЛУГИ

Нашите услуги и продукти включват хардуерни и софтуерни елементи
Photo by Caspar Camille Rubin / Unsplash

Нашите услуги включват:

Оценка на риска и анализ на уязвимостите на информационните системи.

Разработване и изпълнение на стратегии за защита на информацията и политики за сигурност.

Изграждане и конфигуриране на физически и виртуални защитни механизми, като мрежови филтри, firewalls и системи за предотвратяване на прониквания и пробиви.

Мониторинг и реакция на инциденти в реално време за предотвратяване на нарушения на сигурността.

Изграждане на системи за управление на идентичността и достъпа.

Обучение и осведомяване на персонала относно информационната сигурност и най-добрите практики в тази област.

Одитиране на информационните системи и спазването на регулаторните изисквания и стандарти за сигурност.

Разработка и изпълнение на бизнес-континуитет и планове за възстановяване след инциденти.

Свържете се с нас, за да направите консултация и заедно да помислим, коя би била най-належащата услуга и кое би било най-ефективното решение.